Majoriteten överlever efter intensivvård på regionens sjukhus

90 procent av samtliga som intensivvårdas för coronaviruset i Västra Götaland överlever. Men samtidigt vill regionen betona att det inte är läget att sänka garden.
– Faran är inte över ännu, säger smittskyddsläkaren Leif Dotevall.

ANNONS

Det har gått drygt sju veckor sedan Västra Götalandsregionen fick sitt första fall av det nya coronaviruset.

Under den tiden har 1242 fall bekräftats inom regionen. Trots det verkar samtliga bedömare eniga om att den kraftiga våg som väntades efter påsk har uteblivit i Västra Götaland.

– Det är en fortsatt uppgång, men vi har nog inte nått kulmen ännu, konstaterar smittskyddsläkaren Leif Dotevall och fortsätter:

– I någon mening har vi blivit förskonade och har en tredjedel så många fall per 100 00 invånare som Region Stockholm. Men vi får inte släppa garden, faran är inte över ännu.

ANNONS

Inom de kommande veckorna kommer provtagningen att utökas vilket regionen hoppas ska bidra till att ge en klarare bild över läget i Västra Götaland.

– Som vi ser är det en komplex bild som inte liknar de kurvor vi har sett i många andra delar av världen, med ett hopp så som går upp eller ner. Det här är en bild som hackar sig fram och det är nog så det har sett ut,

I dagsläget kan regionen se att fördelningen av de bekräftade fallen minskar något i Göteborg, som nu står för 62 procent. I Fyrbodal, Älvsborg ökar det något, medan Skaraborg verkar ligga på väldigt låga nivåer.

God kapacitet på intensiven

Enligt Ann Söderberg, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, finns det i dagsläget en ganska god använd kapacitet inom intensivvården.

– Sammantaget finns det 159 intensivvårdsplatser varav 114 är belagda. Inför helgen har vi 45 lediga platser, säger hon.

243 patienter är i dagsläget inneliggande på sjukhus för vård av coronaviruset. 66 av dem kräver intensivvård.

Regionen kan också meddela att den absoluta majoriteten av dem som läggs in på intensiven också överlever.

I dagsläget har 119 patienter lagt fått intensivvård och 90 procent av dem har överlevt.

ANNONS

– Det handlar alltså om 108 stycken, vilket är bra siffror. Det talar också om att vi bedriver väldigt god vård, personalen sliter hårt med det här.

GP kunde under torsdagen berätta om att Sahlgrenska universitetssjukhuset vill aktivera det så kallade krislägesavtalet för sin personal inom intensivvården.

En aktivering ska enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) innebära att personalen får en krisersättning på 120 procent av ordinarie lön – alltså att ersättningen blir 220 procent av lönen per timme.

Krislägesavtal förbereds

Marina Olsson, HR-direktör på Västra Götalandsregionen, berättar att regionens koncernkontor i dagsläget gör nödvändiga förberedelser inför en eventuell aktivering av avtalet.

– Det vi gör nu är att ihop med alla förvaltningar titta på alla möjligheter samt dokumentera inför när det blir aktuellt så att det inte ska ta lång tid, säger hon.

När tror du att det kan bli aktuellt?

– Det är jättesvårt att säga när vi ser hur utvecklingen ser ut. Det beror på om vi har en stor utökning under en vecka eller om det kommer ligga på den här nivån.

Krislägesavtalet gäller under fyra veckors tid men det går att begära förlängning. Marina Olsson understryker vikten av avtalet aktiveras när läget verkligen är som värst.

ANNONS

– Det här är inget man kan köra under långa perioder. Det här är en kortsiktig lösning som tas till för att avvärja krisläge.

Även semestrarna för regionens personal kan komma att påverkas, meddelar Marina Olsson. Vanligtvis måste arbetsgivare meddela om semester två månader i förväg. Föreligger särskilda skäl kan detta kortas ner till en månad. Men skulle det krisa ordentligt – och om samtliga andra möjligheter är uttömda – kan semestrarna komma att slopas helt.

– Det är inget man gör lättvindigt, men det är en möjlighet som man har, säger Marina Olsson.

ANNONS