Lönen för sjuksköterskor och barnmorskor har höjts med 6 000 kronor på tre år

Medellönen för bland annat intensivvårdssjuksköterskor och barnmorskor på vårdavdelningar har höjts med över 6 000 kronor på tre år i Västra Götalandsregionen.
Det innebär att lönerna ligger över rikssnittet för första gången på flera år.
– Att vi hamnar över medel är vi jätteglada för. Nöjda? Nej, säger Martin Håland, ordförande för Vårdförbundet.