Lång väntan kan bli längre när målet för vårdgarantin flyttas fram

Västra Götalandsregionen tvingas skjuta upp tusentals besök och operationer till 2022. Under tiden riskerar redan sköra människor få större svårigheter när deras operationer dröjer. I NU-sjukvården hoppas man därför kunna öka tempot redan i höst.
– Fram till semestrarna opererar vi så mycket som det bara går, säger Björn Järbur, sjukhusdirektör.