Kvinnorna försvarar Sverige till havs – ombord på HMS Koster

Fartygschefen ombord på minröjningsfartyget Koster, örlogskaptenen Cecilia Eklund, tryggar Sveriges kuster med yrkesanställda militärer ombord. Tillsammans med 15 andra enheter från marinen övar de just nu på västkusten utanför Bohuslän.
– Detta är ett bra jobb här ombord som många upptäcker först när de gör värnplikten, säger hon och blickar ut över däck där den här stridsenhetens alla yrkeskategorier samlat sig en stund under Marinövning Vår 24.