Porträttbild av Johan Hansson, vd Stampen Media, på GP:s redaktion.
Johan Hansson är vd för Stampen Media, koncernen där Strömstads Tidning, GP, Bohusläningen och en rad andra mediehus i Västsverige ingår. Bild: Anders Ylander

Kraftigt förbättrat resultat för Stampen Media

Stampen Media, koncernen där Strömstads Tidning ingår, förbättrar resultatet och gör en vinst på 20 miljoner i det första kvartalet av 2021.

ANNONS
|

En vinst på 20 miljoner under det första kvartalet i år – det kan jämföras med vinsten på 4 miljoner under samma period i fjol.

– Efter en stark avslutning på förra året är det glädjande att fortsatt visa en stabil resultatförbättring med en vinst på 20 miljoner jämfört med 4 miljoner under fjolårets första kvartal. Särskilt med tanke på att 2020 hade en bra annonsförsäljning innan pandemin slog till på allvar i mitten av mars och annonsinvesteringarna dök över en natt, säger Johan Hansson, vd för Stampen Media, och fortsätter:

– Det är framför allt två områden som går mycket bra under perioden. Våra prenumerationsintäkter växer med 8% till 173 miljoner kronor och vi har en kraftig tillväxt inom e-handelspaket för vårt distributions- och logistikföretag VTD. Detta i kombination med god kostnadskontroll är de bidragande faktorerna till resultatförbättringen.

ANNONS

Intäkter från prenumerationer står för en växande del

– Ett fokuserat omställningsarbete i hela koncernen med fokus på den lokala kvalitetsjournalistiken har bidragit till att över 50 procent av våra totala intäkter nu kommer från prenumerationer. Detta tillsammans med en stabil tillväxt inom e-handel och digitala annonsintäkter gör att vi är mindre beroende av annonsintäkter från våra papperstidningar jämfört med för några år sedan, säger Johan Hansson.

Samtidigt präglas även starten på 2021 av pandemin och tappade annonsintäkter. De totala annonsintäkterna sjunker med 17 procent, medan intäkterna från trafikreklam sjunker med 39 procent.

Hoppas på starkare annonsmarknad efter massvaccineringar

– Vi har under mars och i april sett en ljusning på annonsmarknaden hos våra nyhetsmedier med GP i spetsen. Om massvaccineringarna kan komma igång inom kort har jag goda förhoppningar om en starkare annonsmarknad under andra halvåret. Detta både hos våra papperstidningar men framför allt inom trafikreklamen på Wallstreet Media som har det fortsatt mycket utmanande på grund av det låga resandet i kollektivtrafiken ihop med gällande restriktioner, säger Johan Hansson.

Även koncernens ägare Polaris Media förbättrar resultatet kraftigt och gör en vinst på 67 miljoner norska kronor under det första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten för samma kvartal 2020 som landade på 26 miljoner norska kronor.

ANNONS