Kraftig spridning av vinterkräksjukan trots sen säsong

Under pandemin blev det inga utbrott av vinterkräksjukan, så har det inte varit efter pandemin. Vinterkräksjukan härjar just nu för fullt i samhället, trots att vi är inne i maj månad. Och smittspridningen är hög.
Men det finns sätt att få stopp på den menar Elsie Ydring, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.