Johanna fick vårda sin svårt sjuka kollega: ”Tårarna rann innanför gasmasken”

Infektionssjuksköterskan Johanna Josefsson ställdes i början av året inför en känslomässig prövning. Efter att ha kämpat tillsammans mot covid-19 tillsammans med arbetskamraterna blev plötsligt en kollega svårt sjuk och fick läggas in.
– Det kändes som att luften gick ur mig, säger hon.