Under måndagen vårdades totalt 38 patienter med covid-19 inom NU-sjukvården, varav fyra på intensivvårdsavdelning, enligt kommunikationschefen Niklas Claesson.
Under måndagen vårdades totalt 38 patienter med covid-19 inom NU-sjukvården, varav fyra på intensivvårdsavdelning, enligt kommunikationschefen Niklas Claesson. Bild: Stefan Bennhage

"Intensivvården är mindre belastad nu"

Antalet smittade av covid-19 som vårdas inom NU-vården ökade under måndagen, men läget bedöms ändå som stabilt.

ANNONS

Västra Götalandsregionens statistik över antalet inneliggande patienter med positiv covid-19 visar en ökning på fem smittade från söndag till måndag på regionens sjukhus. Två av dem uppges vårdas på intensivvårdsavdelningar. För NU-sjukvården ökade antalet inneliggande patienter med sex personer, från 32 till 38. Fyra av dem är i behov av intensivvård.

– Vi drar inga slutsatser av det utan bedömer läget som fortsatt ganska stabilt, säger Niklas Claesson, kommunikationschef för NU-sjukvården.

"Hög sjukfrånvaro"

Enligt Niklas Claesson har belastningen på intensivvården inom NU-sjukvården minskat något den senaste tiden och det i sin tur innebär att viss personal kan få en välbehövlig återhämtning, eller återgå till ordinarie arbetsuppgifter. Även om situationen fortfarande varierar för de anställda.

ANNONS

NU-sjukvården brottas dock alltjämt med en högre sjukfrånvaro än vanligt bland personalen.

– Det beror framför allt på att vi är supernoga med att alla som har förkylningssymptom uppmanas att stanna hemma tills de är helt och hållet symptomfria, säger kommunikationschefen.

Lägger pussel

Parallellt med den pågående coronapandemin och trycket på vården arbetar NU-ledningen nu med planeringen av sommarens bemanning och vårdkapacitet, som även i normala tider innebär neddragningar av resurser och antal vårdplatser.

– Pusslet är svårare att lägga i år. Därför hoppas vi att den långsamma minskning av antalet covid-19 patienter som vi ändå sett den senaste månaden fortsätter, uppger Niklas Claesson.

Den 8 juni kl 10.00 fanns det totalt 254 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 65 på intensivvårdsavdelning (IVA) på sjukhusen i Västra Götalands-…regionen.

NU-sjukvården: 38 personer varav 4 på IVA.

Sahlgrenska universitetssjukhuset: 121 personer varav 36 på IVA.

Sjukhusen i Väster: 13 personer varav 5 på IVA.

Skaraborgs sjukhus: 37 personer varav 11 på IVA.

Södra Älvsborgs sjukhus: 45 personer varav 9 på IVA.

Källa: Västra Götalandsregionen

ANNONS