Inte överens om hur vården i norr ska se ut

Den omdiskuterade vårdöverenskommelsen, VÖK, har nått en lösning för alla regionens nämnder förutom den norra. NU-sjukvården skjuter på beslutet till slutet av november.