Ingen intensivvårdas för covid-19 på Nu-sjukvården

Ingen intensivvårdas för covid-19 på Nu-sjukvården. Det har varit en tydligt nedåtgående trend sedan början på sommaren, och för första gången sedan mars är siffran nu nere på noll.
– Flera har kunnat återgå till de verksamheter där de hör hemma, säger Niklas Claesson, kommunikationschef på Nu-sjukvården.