Hot om vite på 100 000 efter strokesköterskornas larm

Hälften av sjuksköterskorna hade sagt upp sig på Näl:s strokeavdelning när facket lämnade in en anmälan till Arbetsmiljöverket. Nu kommer kravet – åtgärda problemen eller betala 100 000 kronor i vite.