Delade meningar i regionfullmäktige om handlingsplan för höjda löner inom vården.
Delade meningar i regionfullmäktige om handlingsplan för höjda löner inom vården. Bild: Jari Välitalo

Het debatt om handlingsplan för högre löner i vården

Tisdagens sammanträde i regionfullmäktige bjöd på debatt om handlingsplan för höjda grundlöner inom vården. Socialdemokraterna stod bakom motionen och vann över det Grönblå minoritetsstyret. Nu riktar de Grönblå kritik mot S för att de inte tar höjd för sina förslag i budget.

ANNONS

Västra Götalandsregionen ska ta fram en handlingsplan för höjda grundlöner inom vården, enligt ett förslag från Socialdemokraterna som fick majoritet under regionfullmäktiges möte den 8 oktober. Förslaget grundas i en långsiktig plan att jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnodominerande yrken. Janette Olsson (S) är en av motionärerna och vice ordförande i regionens personalutskott. Hon ser vinsten som ett sätt att sätta frågan om lönerna på agendan.

– Det känns så himla bra. Detta är ett sätt att sätta frågan i fokus. Det är tufft som det är att jobba inom vården och vi kommer ha stora svårigheter att rekrytera om vi ligger under rikssnittet i lönerna, säger hon.

ANNONS

Förslaget fick stöd av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna, medan det Moderatledda minoritetsstyret, Grönblå samverkan, gick på förvaltningens linje och ansåg att regionen redan arbetar med frågan.

– Vi gör redan det som motionen föreslår. Motionen vill ta fram ett nytt papper. Det vi istället behöver titta på är kostnader och hur vi kan ta fram de medel som krävs. Det socialdemokraterna gör nu är att ta fram resurskrävande förslag som kräver kostsam administration, säger Linn Brandström (M), ordförande i regionens personalutskott.

Janette Olsson (S) tycker att det hänt för lite i frågan de senaste fem åren.
Janette Olsson (S) tycker att det hänt för lite i frågan de senaste fem åren. Bild: Pressbild

Avståndet från rikssnittet ökar

Sahlgrenskas och närsjukvårdens styrelser agerade som remissinstans för fullmäktige och ställde sig emot ett bifall av motionen. Närsjukvården av anledningen att de redan har löner som ligger vid rikssnittet och Sahlgrenska med motiveringen att de inte tycker att regionen behöver ytterligare en handlingsplan.

Janette Olsson och Socialdemokraterna ställer sig dock emot förvaltningen och de Grönblå om att motionen skulle vara besvarad.

– Inget har hänt på fem år, snarare ökar avståndet från rikssnittet. Då gör vi inte rätt saker. Vi måste använda oss av den kunskap vi har för att ta fram nya vägar för att nå målen, säger hon.

Motionen innefattade från början två förslag. Det första om att göra en handlingsplan gick igenom, medan det andra om att avsätta medel för att uppnå handlingsplanens mål inom rimlig tid – inte fick stöd för ett bifall.

ANNONS

– Vi ville sätta målen som skulle ta oss till rikssnittet och börja planera stegen som tog oss dit. Oron nu är att det inte kommer ske i den fart vi hoppats på när vi inte får medlen som krävs, säger Janette Olsson (S).

Linn Brandström (M) ställer sig kritisk till förslaget och tycker att partierna ska prioritera resurser annorlunda.
Linn Brandström (M) ställer sig kritisk till förslaget och tycker att partierna ska prioritera resurser annorlunda. Bild: Peter Wahlström

"Det är oansvarigt"

De båda sidorna tycker ganska lika i sakfrågan, men frågan cirkulerar kring hur man ska gå tillväga. Detta är något som Linn Brandström (M) tycker präglat många av debatterna i regionfullmäktige.

– Det är bra att vi har en diskussion om detta och vi tycker mycket lika. Men vi måste från alla partier prioritera våra resurser, mindre administration och mer förslag som ger konkreta resultat, säger hon och fortsätter:

– Nästan alla förslag som Socialdemokraterna lägger fram saknar finansiering. Vi har en budget vi måste förhålla oss till och de lägger inte några förslag på vad som måste prioriteras bort till förmån för deras förslag. Det är oansvarigt. Många av förslagen är bra men man måste kunna prioritera för att vara ansvarstagande.

Grönblå samverkan är i minoritet, men fick igenom sin budget efter valet 2018. Alla nya förslag som tillkommer och kräver resurser under åren måste i sin tur anpassas efter den budgeten. Janette Olsson tycker dock inte att ansvaret för de prioriteringarna ligger på hennes bord.

ANNONS

– Vi har en region där nästan alla sjukhus har underskott, medan regionen som helhet har ett överskott. Pengarna finns alltså. Vi kommer tvinga de Grönblå att göra prioriteringar, vi kommer inte sluta skriva motioner för att de sitter i minoritet.

ANNONS