Här ökar barnfetma i Bohuslän – Tanum sticker ut

Antalet fyraåringar med barnfetma eller övervikt i Västra Götaland fortsätter att öka. Och det finns skillnader mellan vilken kommun du bor i.
– Landsbygdskommuner verkar vara mer utsatta än storstäder, säger Lars Gelander, barnhälsovårdsöverläkare.
Tanum sticker ut i tabellen men även Strömstad hamnar oroväckande högt.