Här är viruset som misstas för corona

Sedan skolstarten stannar många hemma med misstänkt coronasmitta. Smittskyddsläkaren befarar en ny smittovåg – men varnar nu för viruset som sprids i skuggan av corona.
– Det har en förrädisk lik symptombild, säger smittskyddsläkare Eva Lindhusen Lindhé.