Handlingsplan ska rädda kvar en del av yrkesfiskeflottan

Andelen svenska yrkesfiskare minskar och därmed också en viktig del av matproduktionen. Flera myndigheter går nu i spetsen för en handlingsplan, som som ska rädda fisket. Äldre fiskare ska fungera som mentorer för yngre, menar Jordbruksverket.