Gps fortsätter leda trafiken till gamla E6 – tunga trafiken har fyrdubblats

Gps-appar uppmanar till att köra på den tungt trafikerade väg 650 – samma väg som Trafikverket vill undvika för genomfartstrafik.
– Vi sitter med händerna bakbundna, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.