Generaldirektören erkänner: ”Regeländringen gick för snabbt”

Det gick för snabbt när de nya reglerna gällande A-traktorer drevs igenom för två år sedan. Detta erkänner nu Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, i en intervju med P4 Väst.