Fyra månader sedan första covidpatienten

I veckan är det fyra månader sedan den första patienten med covid-19 skrevs in hos NU-sjukvården. Som mest har över 60 personer vårdats samtidigt. Idag är antalet covidpatienter nere på 13.

ANNONS
|

Den 17 mars lades den första covidpatienten in för vård i NU-sjukvården. En vecka tidigare, den 10 mars, hade NU-sjukvården meddelat att de första fallen bekräftats. Ett sällskap som rest i norra Italien hade testat positivt för coronaviruset.

Sedan dess har totalt 1200 patienter med misstänkt covid-19 vårdats på Näl och Uddevalla sjukhus, och ungefär en tredjedel av dessa, 401, har bekräftats bära på smittan.

Enligt Niklas Claesson, kommunikationschef i NU-sjukvården, har 313 av patienterna med konstaterad smitta kunnat skrivas ut medan 75 har avlidit på sjukhuset.

– Det är viktigt att komma ihåg att de flesta som avlider av covid-19 inte dör på sjukhus. Patienter som har vårdats eller avlidit hemma eller inom kommunal omsorg omfattas inte av de här siffrorna, säger han.

ANNONS

13 inneliggande patienter

Den 9 maj nådde NU-sjukvården toppen för antal patienter som vårdades för covid-19. Då handlade det om 64 personer varav 14 vårdades på intensiven. Men sedan i början av sommaren har patienterna blivit färre. I torsdags rapporterade Bohusläningen om att det för första gången sedan mars inte fanns någon covidpatient på NU-sjukvårdens IVA-avdelning. Detsamma gällde under måndagen och totalt vårdas nu 13 inneliggande patienter med konstaterad covid-19.

– De som blir så allvarligt sjuka att de behöver sjukhusvård blir allt färre, och det är väldigt positivt om det fortsätter att minska på det här sättet, säger Niklas Claesson.

Färre IVA-platser för covidpatienter

I samband med att antalet patienter som behöver sjukhusvård har minskat, har antalet intensivvårdsplatser som är vikta för covidpatienter dragits ner.

– Det har gjorts en omvärdering av behovet på regional nivå. Vi har nu fyra intensivvårdsplatser för covidpatienter på Näl, istället för åtta som tidigare under våren.

Samtidigt har NU-sjukvården ställt om till sommarläge och förra veckan inleddes semesterperioden för personalen. Enligt Niklas Claesson finns det ändå en planerad beredskap ifall covidvården behöver bemannas upp igen.

– Sommartid är Näl mer av ett renodlat akutsjukhus, och eftersom mycket planerad vård ställdes in redan i mars har en stor del av omställningen till sommaren redan gjorts. En del av den sjukvårdspersonal som under våren har ”lånats ut” till intensivvården har successivt kunnat återgå till sina ordinarie verksamheter.

ANNONS

Coronaläget:

Den 13 juli kl. 10:00 fanns det totalt 107 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 23 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 13 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 66 personer varav 17 på IVA

Sjukhusen i Väster: 6 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus: 8 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus: 14 personer varav 2 på IVA

Källa: VGR Data och analys

ANNONS