Fortsatt covid-minskning i Nu-sjukvården

Antalet covid-patienter som kräver sjukhusvård fortsätter att sjunka på Näl. På måndagen var siffran den lägsta sedan november.