Förslaget: Patientavgifter höjs – läkarbesök på vårdcentralen blir dyrare

Läkarbesöken på vårdcentralen kan bli dubbelt så dyra, samtidigt som det kostar 400 kronor att söka vård på akuten.
Flera patientavgifter i Västra Götalandsregionen kommer att höjas nästa år, enligt förslaget till politikerna.