Förslaget: lägg ner Ronden - ta sopbilen till busshållplatsen

För att minska sjukresekostnaderna finns förslag att avveckla samtliga Rondenlinjer. I stället ska fler sjukresenärer åka mer kollektivt - och för att ta sig till hållplatserna finns förslag på samordning med glassbil, sopbil eller postbil.