Förslag på ny havsplan inför samråd – vindkraft prioriterad

Den havsbaserade vindkraften prioriteras framför yrkesfisket i Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrad havsplan. Det innebär att delar av fisket på västkusten får ske på andra platser.
– Det kan leda till något högre kostnader, säger Joacim Johannesson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.