Fler vårdas för covid-19 i Fyrbodal

Nu-sjukvården räknar fortfarande med en stigande kurva av patienter som vårdas för covid-19. För närvarande är det 59 patienter som får sjukhusvård.

ANNONS
|

Av dessa 59 var det under måndagen tolv patienter som behandlades på intensivvårdsavdelning. För hela regionen är motsvarande siffror 347 personer respektive 86 patienter på Iva.

I slutet av april befarade Nu-sjukvården en fortsatt uppgång. Hur ser kurvan ut nu?

– För de senaste sju dagarna är vi i en ökande trend. För hela regionen kan vi närma oss en platå, alltså att ökningen avstannar, men sannolikt ligger Fyrbodal lite efter Göteborgsregionen som är en stor del av regionen. Vi planerar för att patienter i Nu-sjukvården ökar, säger Niklas Claesson, kommunikationschef på Nu-sjukvården.

Informationen om hur många som avlidit av covid-19 eller skrivits ut från sjukhusvården kommer senare i veckan. Dock har patienter även inom Nu-sjukvården varit i åldern om minst 80 år som kunnat lämna sjukbädden.

ANNONS

– Vi ska komma ihåg att patienter testats positivt för covid-19, men inte insjuknat allvarligt. De kan till exempel ha haft en underliggande sjukdom som hjärt-kärl och försämrats i grundsjukdomen och vårdats för det. Det finns alla varianter, inget är svart eller vitt, kommenterar Niklas Claesson.

Skillnaden i skydd för personal inom sjukvård respektive hemtjänst har uppmärksammats i SVT. Skulle vården förbättras om fler från hemsjukvården vårdades på sjukhus där personalen har bättre skydd?

– På sjukhus ska bara de vårdas som behöver sjukhusvård. Vi måste komma ihåg att även äldre med covid-19 kan ha milda symptom, men behöver vård i hemmet eller på äldreboende på grund av en grundsjukdom. Antagligen hade det inte blivit en bättre vårdsituation på ett sjukhus om patienten inte behöver den typen av vård, säger Niklas Claesson som understryker att hygienkraven är desamma för vård på sjukhus respektive äldreboende, bara utrustning skiljer.

Den 11 maj kl. 14:00 fanns totalt 3 560 personer som testats positivt för covid-19 i Västra Götaland.

Antal slutenvårdade patienter

Den 11 maj kl. 10:00 fanns det totalt 347 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 86 på intensivvårdsavdelning (Iva), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Nu-sjukvården:

59 personer varav 12 på Iva

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

187 personer varav 46 på Iva

Sjukhusen i Väster:

33 personer varav 7 på Iva

Skaraborgs sjukhus:

25 personer varav 9 på Iva

Södra Älvsborgs sjukhus:

43 personer varav 11 på Iva

Källa: Västra Götalandsregionen

ANNONS