Fick hjärtstopp på Näl – fick ingen hjärt-och lungräddning

En person som vårdades på Näl fick hjärtstopp men fick ingen hjärt- och lungräddning. Patienten dog och nu har Nu-sjukvården gjort en Lex Mariaanmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, vilket P4 Väst var först att berätta.