Fångarna hade muckarfest i fängelset

Fångar på anstalten Östragård i Vänersborg hade muckarfest med insmugglad sprit, lustgas och mat. Festen filmades och lades ut på nätet.

ANNONS
|

Klienter på anstalten har haft fest med insmugglad sprit, lustgas och pizza. Tillställningen filmades med insmugglade mobiltelefoner och lades sedan ut på sociala medieplattformen Tiktok. Detta har Expressen rapporterat om under torsdagen.

Kriminalvårdschef Pauline Hagberg bekräftar händelserna för TTELA. Hon konstaterar att fångarnas tilltag är brott ett mot reglerna och att anstalten ser allvarligt på det inträffade.

– Det är klart att det här upprör men jag vill påpeka att det här inte är en representativ bild. Det är inte så här vardagen på vår anstalt ser ut, säger hon.

Pauline Hagberg fick kännedom om filmerna för några dagar sedan, men det ät oklart när de togs.

ANNONS

– Men vi tror att de ligger lite tillbaka i tiden.

Östragård har 170 platser och har säkerhetsklass 3, alltså den lägsta säkerhetsklassningen. Det innebär bland annat att det inte finns några staket eller murar runt fängelset. Och det i sin tur gör det svårare att kontrollera vad som förs in.

Men det finns sätt att se till att otillåtna föremål inte hittar in. Bland annat gäller det, enligt Pauline Hagberg, att se till att man har rätt klienter, alltså de som klarar att följa reglerna för en klass 3-anstalt. Det genomförs också visitationer av de intagnas rum. Just den åtgärden kommer att intensifieras efter de senaste händelserna.

Och man hittar otillåtna föremål som letar sig in på anstalten.

– Under våren ha vi gjort beslag av alkohol, mobiltelefoner och lustgas. Men vi vet inte om det är de fynden som syns i de aktuella filmerna, säger Pauline Hagberg.

Hon har jobbat på Östragård sedan våren förra året och något som liknar det som filmades nu har hon inte sett tidigare.

– Under mitt år här har vi inte upplevt något som det här. Däremot vet vi att det finns en tradition av så kallade muckarfester där klienterna firar av personer som ska friges. Men vi jobbar för att stoppa de festerna, säger hon.

ANNONS

Hur mycket otillåtna föremål som hittas under ett år är enligt Pauline Hagberg svårt att svara på. Det beror mycket på vilka som sitter på anstalten just då.

Om man lyckas identifiera de inblandade i de filmade festerna kan det leda till konsekvenser för dem. Det kan innebära både längre tid i fängelse och förflyttning till en anstalt med högre säkerhetsklassning.

ANNONS