Få anmälningar om våldtäkt leder till åtal

Dåliga utredningar och för få fall som leder till åtal. Det är punkter som Amnesty tar upp i sin nya rapport om våldtäkter. I Fyrbodal menar polis och åklagare att de är bland de bästa i landet på utredningar gällande våldtäkt, men att man ständigt arbetar mot en förbättring.