Efter avbrottet – arbetet rullar igen på Bohusbanan

Nu är arbetet återigen igång med att reparera tunnlarna på Bohusbanan, bekräftar Jonathan Isaksson, projektledare på Trafikverket. Efter att ha avslutat samarbetet med huvudentreprenören har en ny kontrakterats.