Drogtest gav utslag på kokain – patient kräver nytt test

I en journal skrevs det i somras in att han testats positivt för att ha tagit kokain. Han vänder sig till sjukvården och protesterar – patienten menar att han aldrig tagit kokain.

ANNONS

En patient testades positivt för kokain, men hävdar att han aldrig tagit kokain. När han vände sig till psykiatrin som tagit provet konstaterade sjuksköterskan att de salivprov som görs är nytt – och inte tillförlitliga.

Han anmälde händelsen till IVO, inspektionen för vård och omsorg, och menar på att hans adhd-medicin står på spel. En medicin som är helt avgörande för patienten.

"Min diagnos och läkemedel har blivit min räddningen för att fungera i samhället," skriver han.

Patienten hade tagit provet eftersom han ville justera medicineringen, salivprov görs då för att säkerställa att patienten inte har ett sidomissbruk. Vilket anmälaren har förståelse för. Men han är nu kritisk till att provet inte är tillförlitligt och är beredd att själv bekosta andra prover för att visa att han inte har något kokainmissbruk.

ANNONS

"Inga framtida beslut från läkare ska tas utifrån misstanke om sidomissbruk."

"Inget test är hundraprocentigt"

Inom psykiatrin så har man bytt ut de tidigare urinproven till att göra provtagning på saliv i stället.

– Vi går från urinprov till salivprov för att det är lättare att administrera och saliv finns det alltid tillgång till. Det finns inget som säger att salivprov inte skulle vara lika tillförlitliga som urinprov, men inget är hundraprocentigt, Kent Storm, verksamhetschef för öppen- och slutenvårdspsykiatrin.

- Inget är hundraprocentigt, säger Kent Storm, verksamhetschef för öppen- och slutenvårdspsykiatrin.
- Inget är hundraprocentigt, säger Kent Storm, verksamhetschef för öppen- och slutenvårdspsykiatrin. Bild: Ronny B Nilsson

– Vi vet att proven visar fel ibland, det kan vara vissa läkemedel som påverkar resultatet. Men att det visat fel på kokain har jag aldrig hört talas om tidigare, säger Kent Storm.

Vad har man för rätt som patient om man menar att provet gett fel utfall?

– Det görs en bedömning, vi ser till exempel om patienten uppträder påverkad eller andra tecken på påverkan som exempelvis förstorade/förminskade pupiller. Men är det rent juridiskt så kan vi ta ett blodprov om läkaren bedömer det. Men det gäller från fall till fall, och just det här ärendet har jag inte sett.

Ivo har avslutat ärendet eftersom anmälaren inte gett sjukvården tillräckligt med tid att svara.

ANNONS