Drastisk ökning av patienter med covid-19 i Västsverige

Den senaste veckan har regionala sjukhusen sett en stor ökning av patienter som vårdas för covid-19. Det högre trycket på sjukhusen kan leda till problem med vårdplatser.
– Det är oroande hur det går upp, säger Bert-Ove Larsson, verksamhetschef vid Nu-sjukvården.