Anna Ekström (S), utbildningsminister, gav besked på torsdagsmorgonen.
Anna Ekström (S), utbildningsminister, gav besked på torsdagsmorgonen. Bild: Joachim Flodin

Distansundervisningen upphör - men inte i Västra Götaland

Snart får gymnasieleverna komma tillbaka till skolan. Fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan upphör från den 1 april. Beskedet gäller dock inte i Västra Götlandsregionen.

ANNONS
|

Gymnasieskolorna har haft olika grad av distansundervisning i ett år. Nu meddelar utbildningsministern Anna Ekström (S) att de nationella råden om blandad undervisning upphör efter den 1 april.

Beskedet kommer vid en presskonferens på torsdagsmorgonen.

Samtidigt kan skolor fortfarande ha distansundervisning om det finns särskilda skäl, säger utbildningsministern.

– Vi är fast beslutna att hålla skolan öppen så mycket som möjligt, men när det behövs övergå till fjärr- och distansundervisning, säger Anna Ekström.

– Det här kommer nog ses som ett glädjebesked för många gymnasieelever och det glädjer förstås även mig, säger hon.

Gymnasieskolor och högstadier kan fortsatt, och bör, använda fjärr- och distansundervisning för att undvika trängsel i lokaler och kollektivtrafik. Anna Ekström säger vidare att det även fortsatt kan komma olika rekommendationer regionalt.

ANNONS

– Ingen ska tolka detta som att vi blåser faran över. Detta ska ses i ljuset som att skolan är avgörande för elevernas framtid, säger Anna Ekström.

Fortsatt distansundervisning i regionen

Men eleverna på skolor i Västra Götaland kan inte gå tillbaka till skolan - smittspridningen är för stor.

Utbildningsnämndens ordförande i Göteborg, Pär Gustafsson (L), välkomnar beskedet att det blir det regionala smittskyddet som avgör eftersom smittspridningen ser så olika ut, både mellan regioner och beroende på skolornas olika förutsättningar.

– Reglerna behöver vara väldigt flexibla. Att man på nationellt håll säger att det regionala smittskyddet får avgöra tycker jag är i grunden bra, säger han.

Fram till den 18 april kommer det alltså att vara en mix av undervisning i Västra Götaland, och ett ordförandebeslut ska tas inom kort.

– Varje elev ska ha minst 20 procent av den schemalagda undervisningen på plats i skolan och högst en tredjedel får vara på plats samtidigt, säger Pär Gustafsson.

En diskussion förs också med områdeschefer och rektorer om hur det ska bli efter det.

Ett alternativ skulle kunna vara att låta elever i årskurs 3, som snart tar studenten, vara i skolan mer. Men det är inte bestämt ännu.

– Av de som hör av sig om distansundervisningen tror jag att de flesta av eleverna går i årskurs 3. De vill vara mer i skolan inför studenten, och det kan jag förstå, säger Pär Gustafsson.

ANNONS

Åtgärderna får inte orsaka mer skada än nytta

Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, säger att läget fortsatt är allvarligt. Samtidigt har distansundervisningen gått ut över elevernas psykiska mående och kunskapsinhämtning, och kan få konsekvenser långt in i framtiden. Om undervisningen kan bedrivas på plats ska den alltså göras det.

– De åtgärder som vidtas för att hejda pandemin får inte orsaka mer skada eller nytta, säger hon.

Britta Björkholm säger att huvudmannen har ansvar för att det ska vara möjligt att följa rekommendationerna i skolan, för att undvika smittspridning, och att det även ligger ett ansvar på alla som är i skolan.

– Antigentester, som ger ett snabbt svar, kan vara ett verktyg i det här arbetet.

ANNONS