De är hjältarna på Iva – sjukvårdens sista utpost

Den bara bröstkorgen rör sig ryckigt och ansträngt. För ett par veckor sedan betraktades patienten framför oss som döende, men hoppet lever. GP har besökt sjukvårdens sista utpost i kampen mot covid-19 – där trycket fortsätter att öka och såväl äldre som 90-talister går en oviss kamp mot döden.
– Ingen kan känna sig säker på att vara förskonad, säger sektionschefen Karin Löwhagen.