BUP:s slutenvård stängs under sommaren: ”Akut läge”

BUP:s slutenvård tvingas stänga under sommaren på grund av läkarbrist. Något som nu skapar oro över att patienter inte kommer söka den vård de behöver.
– Detta är ett ansträngt och svårt läge för våra föräldrar och våra ungdomar, säger Lars Ahngnell, verksamhetschef för BUP i NU-sjukvården.