Beskedet: Över hälften av tidningsbuden förlorar jobbet

Västsvensk tidningsdistribution tvingas dra ner på personal i höst, när Bohusläningen och Strömstads Tidning minskar utdelningen av papperstidningarna. Antalet tjänster skärs ned med två tredjedelar.