Autism Sverige om skolskjuts: ”Det är ett lotteri för barnen”

Autism Sverige är ett riksförbund som arbetar för att synliggöra och informera om autism i Sverige. De menar att tillgången till skolskjuts rent generellt är väldigt olika i Sveriges kommuner. Var man bor blir då avgörande för eleverna, i ”skolskjutslotteriet”.