Alla har rätt till fast läkare på vårdcentralen – inte säkert att alla får det

Alla invånare ska kunna välja och få tillgång till en fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Men trots en skärpt lagstiftning och vårdgaranti är det inte verkligheten för alla i Västra Götalandsregionen.
Samtidigt är de två största partiernas toppkandidater i regionvalet inte övertygade om att alla är i behov av en fast läkare.
– Jag kanske inte tycker att det är så viktigt, säger Lars Holmin (M).