Turkiet vädjar om mer hjälp efter jordbävningen

23-årige Engin har inte hört från sina kusiner sedan jordbävningen inträffade. Nu är han på väg för att leta efter dem. I resterna av en söndertrasad lägenhet finns människor som inte går att rädda och en gravid kvinna är fast i rasmassorna. Situationen är allvarlig i Turkiet och allt fler riskerar att dö i kylan för varje timme som går.
– Vi behöver mer hjälp och vi behöver det nu, säger Engin.