Tablett som kan bota corona granskas av EMA

Läkemedlet molnupiravir ges i tablettform mot covid-19 och har lovordats av experter. Nu närmar sig ett godkännande då EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, inleder en löpande granskning.

ANNONS

En tablett som kan bota covid-19 skulle kunna förändra spelplanen under såväl den här pandemin som framtida pandemier. De resultat som läkemedelsbolaget Merck presenterade i början av oktober pekar nämligen på att risken att hamna på sjukhus eller dö i covid-19 halveras av läkemedlet molnupiravir.

– Studieresultaten är väldigt glädjande, det är utmärkta resultat, sade Magnus Gisslén, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhusets infektionsklinik och professor vid Göteborgs universitet.

Studie avbruten i förtid

Själva studien avbröts i förtid, då forskare ansåg att resultaten visade att molnupiravir fungerar. Det antivirala läkemedlet är unikt för covid-19 såtillvida att det kan ges i tablettform tidigt i sjukdomsförloppet.

ANNONS

– Effekten är så tydlig att det inte bedömts etiskt att inkludera fler patienter som lottas till att få placebo i stället för läkemedlet, sade Magnus Gisslén.

Sker löpande granskning

I stället nämnde läkemedelsbolaget att man skulle ansöka om att få läkemedlet godkänt för användning i bland annat USA och Europa.

På måndagen meddelade Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, att man inleder en löpande granskning av molnupiravir. Liknande granskningar har gjorts för bland annat covid-19-vaccinerna under pandemin, för att snabba på processerna.

Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att man kommer samla in mer data om kvaliteten, säkerheten och effektiviteten innan molnupiravir eventuellt kan godkännas.

Kan godkännas innan årsskiftet

Magnus Gisslén har varit huvudprövare för den svenska delen av studien och ser positivt på beslutet, då han menar att det finns ett behov av läkemedlet.

– Att EMA nu beslutat att molnupiravir skall genomgå så kallad ”rolling review” innebär att processen fram till eventuellt godkännande går så snabbt som möjligt utan att noggrannheten i granskningen på något sätt äventyras, säger han i ett pressmeddelande.

I en intervju med GP tidigare i oktober har Magnus Gisslén sagt att ett eventuellt godkännande av molnupiravir skulle kunna komma före årsskiftet.

ANNONS