Här är slutsatserna i IPCC:s nya klimatrapport

Det blir allt mer akut att anpassa samhällen till de skenande klimatförändringarna, varnar FN:s klimatpanel IPCC. Här är några av de viktigaste slutsatserna i den nya rapporten som las fram på måndagen.

ANNONS
|

Klimatpanelens förra rapport, som publicerades i augusti 2021, utgick från Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Samtidigt varnade man i den rapporten för att temperaturerna sannolikt skulle överstiga det tillfälligt inom det kommande decenniet.

"Effekter, anpassning och sårbarhet" heter den nya rapporten som presenterades på måndagen 28 februari. Den behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system inklusive sårbarheter, samt vilken kapacitet dessa har att anpassa sig till klimatförändringarna.

Den nya rapporten beskriver tydligt vad som väntar om temperaturhöjningen passerar 1,5 grader. Då väntar "oåterkalleliga effekter" på ekosystem som korallrev, bergsglaciärer och inlandsisar vars frusna vatten skulle kunna höja havet flera meter.

ANNONS

Permafrost, som lagrar mer kol än atmosfären, kan destabiliseras.

Oavsett hur snabbt koldioxidutsläppen, som driver den globala uppvärmningen, minskar riskerar en miljard människor i kustområden att drabbas av klimatrisker, exempelvis kraftigare stormar som förstärks av stigande havsnivåer. Det är människor i de fattigaste länderna som kommer att drabbas hårdast, enligt rapporten.

Behovet av att hantera den oundvikliga klimatpåverkan lyfts på nästan varje sida i den nya rapporten.

Den globala uppvärmningen går snabbare än förberedelserna för att tackla konsekvenserna av en allt varmare värld. Om inte takten ökar i anpassningsarbetet kommer gapet mellan vad som görs och vad som krävs att växa ytterligare, enligt rapporten.

IPCC varnar också för farorna att göra fel i en tid då det inte finns några marginaler.

De sammanlagda vetenskapliga bevisen är enligt IPCC otvetydiga: "Klimatförändringar är ett hot mot människors välbefinnande och planetens hälsa".

Hela rapporten kan läsas här.

Den tredje delrapporten kommer i mars och syntesrapporten i september.

ANNONS