FN:s klimatpanel: Det är möjligt med en hållbar framtid för alla

Utsläppen går åt fel håll. Vi går när vi borde sprinta, men det är fortfarande möjligt att nå en hållbar framtid för alla.
Det finns effektiva alternativ till fossila bränslen och de är tillgängliga nu, slår forskare från FN:s klimatpanel IPCC fast när de på måndagen presenterade den tyngsta klimatrapporten någonsin i Schweiz.
– Våra val nu kommer att eka i tusentals år, säger IPCC:s ordförande Hoesung Lee.

ANNONS
|

År 2018 visade IPCC på den enorma omställning som krävs för att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid.

Nu fem år senare har utmaningen blivit ännu större i och med att utsläppen av växthusgaser fortsatt att öka. Omställningstakten hittills är alltså otillräcklig – och även de planer som redan finns.

Jorden har redan nått 1,1 graders uppvärmning, vilket lett till fler och mer intensiva extrema väderhändelser. Varje steg i uppvärmningen leder till snabbt eskalerande faror.

För att mänskligheten ska klara 1,5-gradersmålet måste utsläppen minska med nästan hälften till 2030, slår IPCC:s sjätte sammanfattande rapport fast. Ansträngningarna hittills når långt ifrån målet. Men det är inte omöjligt.

ANNONS

– Rapporten ger hopp och är en varning, säger IPCC:s ordförande Hoesung Lee under presentationen i Schweiz.

– Takten är inte tillräcklig. Vi går när vi borde sprinta.

Han avslutar sitt anförande med att konstatera:

– Våra val nu kommer att eka i tusentals år.

Rapporten är den tyngsta och mest omfattande klimatrapporten någonsin. Tusentals människor från hela världen har gått igenom tusentals forskningsrapporter.

Utsläppen måste minska drastiskt om klimatförändringarna ska stoppas.
Utsläppen måste minska drastiskt om klimatförändringarna ska stoppas. Bild: Erik

”Det är bråttom”

En av många som varit involverad i arbetet med rapporten är klimatforskaren Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet.

– Det viktigaste budskapet i den här rapporten är att det är bråttom. Riktigt bråttom. Men också att man säger att det finns möjligheter att ställa om. Lösningar och teknik finns och man visar att politiken spelar en stor roll, säger han.

Deliang Chen, GU-professor som skriver klimatrapporter åt IPCC.
Deliang Chen, GU-professor som skriver klimatrapporter åt IPCC. Bild: Olof Ohlsson

Hur bråttom säger rapporten att det är?

– Inom tio till tjugo år kommer vi att nå de här 1,5 graderna. Det är några få decennier vi har kvar att jobba med. Tio år det går fort. Då kan man inte säga vi väntar till nästa mandatperiod.

Vad skulle det få för konsekvenser för Sverige, om vi verkligen tar rapporten på allvar?

– Det är en stor utmaning, kan jag säga. Inte minst på grund av kriget och finansutmaningen som vi är i just nu. Men det är också en jättestor möjlighet. Om vi gör rätt och gör det snabbt så kan vi få en stor förändring som är positiv och som gynnar generationer i många år.

ANNONS

Vad tänker du om den politik som den svenska regeringen för, jämfört med de slutsatser som IPCC-rapporten drar om framtiden?

– Sverige har varit bra men det har skett en förändring den senaste tiden. Det har funnits lite nya röster inom politiken om klimatforskningen, men jag hoppas att man tar det på allvar. Det tror jag också. Jag har svårt att tänka mig något annat. Man måste mest bara påminna dem om att lyssna på vetenskap och att ta tillfället att omvandla samhället på ett bra sätt.

IPCC

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är FN:s klimatpanel som arbetar med att sammanställa vad vetenskapen känner till om klimatförändringarna.

Den första rapporten från IPCC kom 1988. Sedan dess har sex stora sammanfattande rapporter och många delrapporter getts ut.

Bakom varje rapport finns tusentals forskningsstudier som gåtts igenom av ytterligare tusentals människor.

En öppen och transparent granskning av experter och medlemsregeringar är en viktig del av IPCC-processen för att säkerställa en objektiv och fullständig bedömning och för att återspegla ett brett spektrum av synpunkter och expertis.

Källa: IPCC

Ny forskning visar på brister

Förra veckan kom forskningsresultat från Deliang Chens kollega på Göteborgs universitet, Céline Heuzé, om att IPCC:s beräkningar av bland annat issmältningen i haven grundar sig på felaktiga antaganden och att issmältningen i själva verket är ännu snabbare. Men det är inget som drar en skugga över IPCC-rapporten, anser Deliang Chen.

– Modellen utvecklas ständigt och forskare hittar brister hela tiden. Det är naturligt i forskningen. Men IPCC kan inte ha den senaste forskningen i rapporten. Man har ett slutdatum som var för två år sedan, just för att man måste gå igenom forskningen ordentligt.

Han tror däremot att Céline Heuzés forskning kommer att påverka nästa rapport.

– Många tror att IPCC är alarmistiskt, men det här visar ju bara att läget är ännu mer allvarligt än vi hade trott. Samtidigt är det bara ett arbete. Och IPCC baseras på tusentals artiklar.

ANNONS

Klimatministern: Oroväckande läsning

Klimatministern Romina Pourmokhtari har också tagit del av rapporten och svarar på GP:s frågor via mejl.

”Det är förstås oroväckande läsning, särskilt det som lyfts fram om tröskeleffekter. Jag är mycket tacksam för IPCC:s arbete, och jag hoppas så många som möjligt läser rapporten och tar del av dess budskap.”

Hur påverkar rapporten regeringens politik?

”Det viktigaste är att driva på hela samhällets omställning till den fossilfria ekonomin. År 2045 ska Sverige ha netto noll utsläpp av växthusgaser. Då kommer Sverige vara ett rikt välfärdsland med en stark och fossilfri ekonomi.”

Kritiker mot regeringens klimatpolitik anser att den försämrats och att SD:s klimatskeptiker fått för stort inflytande. Är det möjligt för regeringen att leva upp till den omställningstakt som rapporten säger krävs?

”Ja det är det. Sverige ska nå våra åtaganden i EU och leva upp till vår del av Parisavtalet. För att göra det krävs nya industriella tillverkningsmetoder, koldioxidinfångning och en omfattande elektrifiering av fordonsflottan. I vårt samarbete genomför vi lagändringar och investeringar för att nå de högt ställda målen. Här råder det inga oklarheter om regeringens ståndpunkt.”

Många lösningar finns redan

Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC, och professor i klimatologi vid Lunds universitet pekar under en presskonferens för svensk media efter rapportens presentation bland annat på de många lösningar som rapporten pekar på finns till hands för att ställa om, men som behöver skalas upp.

ANNONS

– Vindkraft, solkraft, batteriteknik det har ju rasat i pris. I många fall är det nu billigare att bygga ut energisystemet med förnybara lösningar inklusive energilagring och överföring än att fortsätta som tidigare med fossila lösningar, säger han.

Hur kommer vår vardag i Sverige att påverkas om vi lyckas halvera utsläppen till 2030?

– All forskning som handlar om att minska utsläppen visar inte på något sätt att livet skulle bli sämre jämfört med hur vi har livet i dag. Det blir andra lösningar, lite andra sätt att leva, men det blir inte sämre. Vi kanske har lite andra saker på matbordet, äter mindre ofta kött jämfört med andra matvaror. Det finns fler elbilar i trafiken. Elen som kommer in är förnybar. Om vi skulle tänka på hur det var för tio år sedan så skulle vi tänka att: oj, det är annorlunda. Men tio år fram i tiden så känns det att så här ska det ju vara.

Andra reaktioner på rapporten

Karin Pleijel (MP), klimatkommunalråd i Göteborg:

”Nu räcker det. Det krävs kraftfulla klimatinsatser nu. Vi måste ta ansvar för den pågående klimatkrisen. Göteborg med sin bredd av verksamheter har tillsammans med de andra storstäderna en viktig roll i omställningen till ett klimatneutralt, rättvist och hållbart samhälle”.

Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen:

”Även om vi nu befinner oss i ett mycket svårt läge, vore det djupt oansvarigt att ge upp. Varje tiondels grad uppvärmning har stor påverkan på hur svåra klimatförändringar vi måste anpassa oss till. Rapporten visar att lösningarna för att ta oss ur klimatkrisen redan finns tillhands – nu måste de omsättas till handling.”

Emma Wiesner (C), europaparlamentariker:

"Det är så uppenbart att vi gjort, och fortsätter att göra för lite. Vi kommer inte att klara målet i Parisavtalet. Och det handlar inte om pengarna, det handlar om viljan. Det finns många i Sverige, i EU och över hela världen, som sticker huvudet i sanden och bara vägrar ta ansvar. Vi kan inte slösa mer tid på att tjafsa om vilket utsläppsfritt energislag som är mer eller mindre populärt i olika partier, vi måste ställa oss över det.”

ANNONS