Experten: Norsk gas ”Europas största sabotagemål”

Läckagen i gasledningarna Nord Stream 1 och 2 kom samtidigt som Norge invigde en ny gasledning till Polen. Nu varnar överstelöjtnant Geir Hågen Karlsen, forskare vid Försvarets högskola i Norge, för att norsk gasinfrastruktur kan vara en måltavla.
– Norsk gasförsörjning är sannolikt det största och strategiskt viktigaste sabotagemålet i hela Europa just nu, säger han till NRK.