Nya konstaterade fall av corona

Under torsdagen har åtta nya fall av coronaviruset konstaterats inom NU-sjukvården. Totalt har området nu 20 bekräftade fall. I Västra Götaland bedömer nu Smittskyddet att det finns smittspridning i samhället.

ANNONS

Ytterligare 31 personer har bekräftats smittade av coronaviruset i Västra Götaland under torsdagen, varav åtta av dem inom NU-sjukvården.

Smittskydd Västra Götaland skriver att de ser tecken på smittspridning pågår i samhället i Västra Götaland. Orsaken till bedömningen är att ett fåtal av de bekräftade fallen av covid-19 har provtagits under misstanke om annan luftvägsinfektion.

"Stanna hemma"

– Det är viktigt att alla personer med luftvägsinfektion stannar hemma och undviker att föra smittan vidare, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Det rör sig fortfarande om smittspridning i begränsad omfattning och de smittade har haft kontakt med människor som nyligen varit utomlands, skriver Smittskyddet.

ANNONS

– Än är det ingen smittspridning i samhället inom NU-sjukvårdens område. Alla fall här är personer som har varit utomlands eller i närheten av de som har varit det, säger Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare.

Ta ansvar

Ingen av de smittade inom NU–sjukvården har i nuläget behövt läggas in på sjukhus. Eva Lindhusen Lindhé uppmanar nu allmänheten att ta sitt ansvar för att förhala spridningen av smittan så mycket som möjligt.

– Den stora bördan ligger på allmänheten och att man håller sig hemma när man är sjuk, speciellt om man har ett vårdyrke.

Eva Lindhusen Lindhé uppmanar också personer som vet att de tillhör en riskgrupp, såsom äldre eller hjärt-kärl- sjuka, att undvika folksamlingar, möten och att sköta handhygienen.

Fakta: Luftvägsinfektion

Luftvägsinfektion drabbar luftvägarna. Man delar upp dem i övre och nedre luftvägsinfektion.

Övre luftvägsinfektioner drabbar näsa, bihålor och svalg. Vanliga symtom är snuva, halsont, nysningar och man kan även få feber.

Infektioner i nedre luftvägar, som till exempel lunginflammation, drabbar luftrör och lungor. Vanliga symtom är hosta, feber och allmän sjukdomskänsla.

Totalt har nu 116 fall av covid-19 (sjukdomen som orsakas av nya coronaviruset) konstaterats i Västra Götaland.

Smittskyddet håller på att jobba fram en ny strategi för att begränsa smittspridningen så gott det går.

– Det handlar om att skydde de som är mest riskutsatta i samhället. Utsätt inte andra för smittrisk utan stanna hemma om du har förkylningssymptom, säger Eva Linhusen Lindhé.

Provtagningen för att upptäcka falla av covid-19 kommer också att omprioriteras. Hög prioritet får de som jobbar med personer i riskgrupperna, inom vården eller äldreomsorgen. Även de som har luftvägsinfektion som kräver sjukhusvård ska testas.

ANNONS

Kontakta sjukvården innan besök vid symptom

På NU-sjukvården trycker man nu extra på att besökare till vårdinrättningar visar extra vaksamhet för symptom av smittan.

– Framförallt handlar det om patienter som är kallade. Att om de har symptom på luftvägsinfektion så ska de kontakta mottagningen innan de besöker sjukhuset, säger Niklas Claesson, kommunikationschef på NU-sjukvården.

Han säger att patienter inte ska undvika att besöka sjukhuset.

– Nej, har de fått en kallelse så ska de komma hit. Men har man hosta, ont i halsen eller feber så ska man först ringa den enhet som man ska besöka.

Sjukvården önskar också att närstående är väldigt restriktiva med att besöka patienter på sjukhusen.

– Uppvisar man symptom på luftvägsinfektion ska man absolut inte besöka någon som ligger inne på sjukhuset. Då många patienter är svaga och inte ska utsättas för smitta.

Undvika att smitta vårdpersonal

Han berättar att det också handlar om att undvika att smitta vårdpersonal.

– Vi ser att vi kommer behöva dem framöver inom vården. För det kan komma att bli en stor utmaning för oss om smittan sprider sig i samhället.

NU-sjukvården följer utvecklingen och förbereder sig för hur situationen kan komma att ändras.

– Vi vill absolut inte ha hit snuviga besökare som absolut inte måste till sjukhuset.

ANNONS

Texten kan komma att uppdateras

Antal fall i Västra Götalandsregionen:

NU-sjukvården: totalt 20 bekräftade fall, varav 8 nya.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: totalt 74 bekräftade fall, varav 15 nya.

Skaraborgs Sjukhus: totalt 8 bekräftade fall, varav 2 nya.

Södra Älvsborgs sjukhus: totalt 14 bekräftade fall, varav 6 nya.

LÄS MER:Så slår coronaviruset mot Sverige

LÄS MER:Lokala evenemang ställs in

LÄS MER:Provtagningar på Näl varje dag

LÄS MER:Kraftig ökning av e-handel med mat

ANNONS