Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

– Vi ligger i startgroparna, säger Charlotte Ericson, verksamhetsansvarig på Bohuslinden.
– Vi ligger i startgroparna, säger Charlotte Ericson, verksamhetsansvarig på Bohuslinden.

Vaccinet närmar sig hemtjänstens brukare

Vaccinering med första dosen beräknas vara klar på Strömstads särskilda boenden den här veckan. Direkt därefter startar vaccinering av dem som har hemtjänst och hemsjukvård. Personer som har enbart hemtjänst kan vänta sig att snart bli kontaktade av sina vårdcentraler angående vaccin och vaccinering av kommunens vårdpersonal ska börja nästa vecka.

En del av dem som har hemtjänst och hemsjukvård har redan fått vaccin, eftersom man utnyttjar om det finns vaccin kvar efter vaccineringen på boendena, berättar Lena Olsson, medicinskt ansvarig sköterska i Strömstad och Tanum.

– Vaccineringen i hemtjänst innebär svårare logistik, säger hon.

Dels ska personalen som vaccinerar förflytta sig mellan de boendes hem, dels ska man stanna hos den vaccinerade cirka 15 minuter för att se att allt förlöper väl. Dessutom är vaccinet känsligt, när dosen blandats måste den ges inom sex timmar.

Vaccinering med andra dosen ska också fortsätta så snart de tre veckor som krävs efter den första dosen har gått. Vaccin av samma sort som redan givits har inledningsvis sparats av regionen, säger Lena Olsson. Det säger nu Folkhälsomyndigheten att regionerna inte bör göra.

– Det kom få doser i början, så regionen sparade vaccin till andra dosen. Men nu ökar inflödet, säger Lena Olsson.

LÄS MER: Vaccineringens första dos klar på två äldreboenden: "Flyter på"

Vi ligger i startgroparna. Vi vet hur många det gäller och så fort vi vet vad vi får kommer vi att ringa och erbjuda vaccin

Personalen får göra hälsodeklarationer

Personalen inom kommunal vård och omsorg tillhör också den högst prioriterade gruppen. Regionen har upphandlat vaccineringen av personal och den ska komma igång nästa vecka. I Tanum är det klart att det ska ske i Hälsobolagets lokaler för norra delen och på Fjällbacka service för dem i södra delen av kommunen. Strömstad väntar fortfarande på besked om hur vaccineringen kommer att utföras.

– Vi väntar mer information i slutet av veckan. Under tiden förbereder vi, så att personalen kan göra de hälsodeklarationer som behövs före vaccinering, säger socialchef Helena Lilliebjelke.

Personer som har enbart hemtjänst och anhöriga som bor tillsammans med dem tillhör också den högst prioriterade gruppen. De ska vaccineras av sina respektive vårdcentraler.

– Vi ligger i startgroparna. Vi vet hur många det gäller och så fort vi vet vad vi får kommer vi att ringa och erbjuda vaccin, säger Charlotte Ericson, verksamhetsansvarig på Bohuslinden.

LÄS MER: Varnar för vaccinbedragare i Strömstad: "Extremt fult"

På gång med vaccin till hemtjänsten

Vårdcentralen kommer att behöva arbeta med stor flexibilitet och hon tror att vaccineringen av hemtjänstgruppen till stor del kommer att ske genom hembesök. När första leveransen kommer är fortfarande ovisst, men i alla fall inom de närmsta två veckorna räknar hon med att vara igång.

När hemtjänstbrukarna är vaccinerade står övriga riskgrupper på tur. Mycket information kommer att ges via vårdcentralens hemsida, men Bohuslinden kommer också att ta kontakt med dem det gäller för att vara säker på att kunna använda det levererade vaccinet snabbt.

Alla över 70 räknas som riskgrupp och Bohuslinden kommer att börja "överst", med de äldsta, säger Charlotte Ericson.

På Capio räknar verksamhetschefen Marlene Midtvedt med att man börjar ringa runt under torsdagen för att höra vilka på listan över hemtjänstbrukare och deras anhöriga som vill ha vaccin. Sedan är Capio redo att kalla in dem så snart vaccin är på plats. Marlene Midtvedt räknar med att Capio kommer att vaccinera de flesta på vårdcentralen – som har gott om plats eftersom många patientkontakter nu sköts per dator och telefon – men också vara beredd att åka ut och vaccinera i hemmen.

Strömstads kommun har hittills fått Pfizer/Biontechs vaccin och har ännu inte rapporterat in några misstänkta biverkningar.

– Det har bara varit det som är vanligt vid vaccinering, som ömhet vid stickstället och lätta influensasymptom, säger Lena Olsson.