V: ”Vill ha folkomröstning om medlemskap i Nato”

Demokratin i Sverige ska aldrig tas för given och folkomröstning för medlemskap i Nato. Årets första maj-talare Stellan Nilsson och Kerstin Eriksson från Vänsterpartiet var tydliga.