Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tillväxten i Kina gick upp med 6,8 procent under årets tredje kvartal.

Utmaningar i Kinas ekonomi trots tillväxt

Kinas tillväxt visar på en stabilitet i form av 6,8 procent under årets tredje kvartal. Fredrik Hähnel, chef för SEB:s Kina-verksamhet, ser dock utmaningar för landets ekonomi.

Samtidigt som partikongressen pågår för fullt i Peking presenterades nya BNP-siffror för landet. President Xi Jinping kan se hur världens näst största ekonomi redovisade siffror som var något lägre än förra kvartalet (då 6,9 procent) men också i linje med en Reuters-enkät som förutspådde just 6,8 procent.

Eller?

Fredrik Hähnel, tidigare stationerad i Shanghai men numera i Hongkong för SEB, poängterar det som många ekonomer ser som ett problem med kinesisk statistik, det vill säga bristen på insyn.

- Kinas officiella BNP-siffra har under en längre period varit förknippad med en viss skepsis kring hur exakt och tillförlitlig den är. Tittar man på de senaste sju kvartalen har tillväxtsiffran varit 6,7 procent vid fyra av de sju kvartalen.

- Man får ta det som en siffra av många för att skapa en helhetsbild av Kinas ekonomi.

Ökad detaljhandelsförsäljning

Fredrik Hähnel lyfter i stället annan statistik som detaljhandelsförsäljningen, upp 10,3 procent, industriproduktionen som ökade med 6,6 procent och investeringar i fasta tillgångar.

- Tittar man i ett längre perspektiv så sker det en ombalansering när det gäller Kinas ekonomi och i rätt riktning. Det är konsumtion och serviceindustri som bidrar mest till tillväxten och investeringar lite mindre. När det gäller investeringar i fasta tillgångar som nu är på 7,5 procent medan den i slutet av 90-talet när jag flyttade hit låg på över 20 procent.

- Vi ser att det sker en balansering av landets ekonomi i rätt riktning även om det finns utmaningar kvar.

Enormt skuldberg

Från internationell horisont lyfts då oftast fram det enorma skuldberg landet dragit på sig. Enligt Internationella valutafonden (IMF) beräknas skulderna uppgå till 300 procent av landets BNP 2022. Fredrik Hähnel ser frågetecken för företagsbelåningen där utlåningsstocken ligger på 170 procent, dubbelt så högt som ett globalt genomsnitt.

- Det finns anledning till oro när det gäller Kinas snabba kreditökning och storlek på kreditstocken liksom delar av banksystemet. Samtidigt måste man se motvikten, man har en god tillväxt, strikta kapitalkontroller, ingen utländsk statsskuld och det kinesiska banksystemet är helt statligt ägt. Förmågan att hantera riskerna är bättre här än i andra länder.