Facebooks etablering i Luleå är en uppmärksammad utländsk investering i Sverige. Arkivbild.
Facebooks etablering i Luleå är en uppmärksammad utländsk investering i Sverige. Arkivbild.

Utländska investerare ska lockas till Sverige

Regeringen vill öka utländska bolags investeringar i Sverige. Företag från Kina, Indien och USA står högst på önskelistan.

ANNONS
|

- Vi ser att det går bra för exporten men vi ser att det inte går lika bra att få hit utländska investeringar, säger EU- och handelsminister Ann Linde (S).

Sverige ligger enligt regeringen efter jämförbara länder som exempelvis Nederländerna, Finland, Belgien och Danmark när det gäller att locka investerare till Sverige. Därför tillsätts nu en utredning för att ändra detta.

"Måste bli kaxigare internationellt"

I nuläget ligger det totala värdet av utländska direktinvesteringar i Sverige på cirka 2600 miljarder kronor. Totalt sysselsätter 14000 utländska dotterbolag mellan 600000 och 700000 människor i Sverige, enligt regeringen.

ANNONS

- Det har legat på samma nivå när det gäller direktinvesteringar i många år, säger Linde.

Investerare i Kina, Indien, USA, Japan, Sydkorea och Brasilien är några som Sverige speciellt vill locka.

Enligt regeringen sker det nu knappt 100 utländska investeringar via Business Sweden i Sverige varje år – varav 25 ger ett särskilt stort mervärde.

Uppmärksammade investeringar i Sverige som skett på sista tiden är Amazon Web Service i Mälardalen, Facebook i Luleå, Geelys forskningscenter i Göteborg och Google i Avesta.

- Vi vill ha ett perspektiv utifrån och se vad nästa steg är för investeringsfrämjande och också snegla på konkurrentländer, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), som inte vill tala om något kommande mål för investeringar utan vänta in utredningen.

Några sektorer där Sverige anses ligga i framkant är energi, självkörande fordon och uppkopplade städer med 5G-teknik.

ANNONS

- Sverige måste vara lite mer kaxigt internationellt. Vi måste jobba internationellt och ringa in investerare som tittar på att göra investeringar och besöka dessa. Det ska bli ett lika strukturerat arbete som att jobba med exportstöd, säger Mikael Damberg.

Oro för nedläggning

Enligt EU- och handelminister Ann Linde har det funnits en oro för att utländska investerare ofta köper upp företag och sedan lägger ned. Men en UD-beställd rapport från Tillväxtverket visar att de bolag som köps upp av utländska företag efter fem år har ökad sysselsättning jämfört med de svenska företagen, enligt Linde.

- Det stämmer att det är mer sannolikt att utländskt ägda företag lägger ned direkt om man inte håller konkurrensen. Men det är ganska få, säger Linde.

Utredarens namn är ännu inte känt. Tillsättning ska ske direkt efter årsskiftet och utredningen ska vara klar i början på 2019.

ANNONS
TT
Fakta: Utländska investeringar

Utländska direktinvesteringar i Sverige är "de investeringar som utländska företag gör i företag belägna i Sverige, där det investerande företaget skaffar sig en ägarandel på minst 10 procent".

Det kan exempelvis vara investeringar i majoritetsägda företag.

Källa: Kommerskollegium

ANNONS