Terrängbrand på militärområde – två flyg från MSB på plats

En brand av större omfattning bröt under lördagseftermiddagen ut på Sågebackens skjutfält. Två flygplan från MSB har kört skytteltrafik för att släppa vatten över branden. Det drabbade brandområdet har uppskattats till en sträcka på en kilometer.
– Vår hemvärnspersonal kommer att gå brandvakt när räddningstjänsten lämnar, säger Johan Lundgren, vakthavande kommunikatör på Försvarsmakten.

ANNONS
|

Ett stort rökmoln steg under lördagen över Sågebackens skjutfält och låg som en dimma över vägbanan. Det var en omfattade brand som spred sig i terrängen och som räddningstjänst tillsammans med militär personal bekämpade. Vid 19.00-tiden uppskattades branden till en sträcka på omkring en kilometer, detta i samband med friska vindar.

Vid 21-tiden hade stöd från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kommit i form av två flygplan som kört skytteltrafik mellan olika vattendrag för att släppa över brandområdet.

– Släckningsarbetet pågår och vår förhoppning är att flygplanen ska kunna hjälpa oss så mycket som möjligt innan det mörknar. Branden kryper fram något men inte i någon jättehastighet, säger Johan Bäckström, inre befäl på räddningstjänsten.

ANNONS

Fick hjälp av drygt 40 soldater

Larmet om den pågående branden kom till SOS Alarm klockan 15.00 på lördagseftermiddagen. Flera enheter larmades då till platsen tillsammans med en insatsledare.

– Vi är på plats med fem enheter och har drygt 40 soldater till hjälp i släckningsarbetet, berättade Johan Bäckström då.

Initialt kallades ett brandflyg in för att ge en bättre lägesbild av brandens omfattning, men i och med att branden pågick på ett militärt område nekades överflygningar. Hjälp begärdes därför istället av MSB som kunde understödja med två flygplan.

Farligt släckningsarbete med risk för odetonerad ammunition

Risken för odetonerad ammunition på skjutfältet har gjort släckningsarbetet problematiskt för brandmännen och arbetet har därför behövt hanteras med stor försiktighet.

– Det är ett bekymmer. Vi kan inte bara gå in och släcka på ett sådant område utan här måste vi samråda med militär personal, förklarade Jonas Gustafsson, inre befäl på räddningstjänsten.

– Det vi kan göra i nuläget är att släcka i ytterkantområden.

Enligt räddningstjänsten har branden begränsats till skogsområdet och det finns ingen spridningsrisk eller fara för allmänheten eller privata byggnader.

Försvarsmakten tar över brandvakten

Enligt Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kommer räddningstjänsten inom kort att kunna lämna brandområdet och hemvärnets soldater kommer då att ta över brandvakten.

– Flygningarna har varit såpass effektiva att räddningstjänsten anser att branden är kontrollerad. Vår hemvärnspersonal kommer att gå brandvakt när räddningstjänsten lämnar, säger Johan Lundgren vid 21.30-tiden.

ANNONS

Har man fått någon klarhet i vad som startade branden?

– Nej, jag har inga sådana uppgifter i nuläget, säger han.

Vid 11-tiden på söndag förmiddag finns fortsatt inga fakta kring vad som orsakat branden. Hemvärnets personal är dock fortsatt på plats och kontrollerar.

– De har inte lämnat än, utan har hållit vakt hela natten, säger vakthavande befäl på Försvarsmakten.

ANNONS