Tuffare krav för bolån efter nya schabloner från Konsumentverket

Vardagen blir tusentals kronor dyrare för hushållen nästa år, enligt Konsumentverket som nu kraftigt höjt sina schabloner för levnadsomkostnader till följd av den rusande inflationen.
Det påverkar i sin tur möjligheten att beviljas bolån.