Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tuff sommar väntar Nu-sjukvården

Behovet av sjuksköterskor inom Nu-sjukvården är som vanligt stort inför sommaren. Det saknas 100 vikarier för att täcka verksamheten.

– Risken är att förra sommarens problem upprepas, eller att det blir om möjligt ännu värre, säger Anna-Karin Grande Höglund, avdelningsordförande för Vårdförbundet Västra Götaland.

– Läget är ansträngt, men det ser ändå ljusare ut än förra sommaren, hävdar Kerstin Blomgren, enhetschef på HR-enheten inom Nu-sjukvården.

Inför sommaren 2016 larmades om bristen på vikarier och att det var pressat på många avdelningar i Nu-sjukvården. Besvärligt var det framför allt på förlossningen, där det saknades barnmorskor.

– Där har vi det svårt även i år att fylla på, det är kanske ännu lite mer ansträngt. Sedan är det lite olika från avdelning till avdelning hur läget är. Vi uppskattar det till något hundratal sammanlagt. Vi täcker inte behovet fullt ut, men försöker täcka de pass som saknas. Rekrytering pågår fortgående.

Problemen har varit stora i flera somrar, men även till och från under resten av året. En lösning för att täcka personalbehovet, som prövades även förra året, är att erbjuda sjuksköterskor som är villiga att skjuta på sin semester kompensation. Erbjudandet går ut på att sjuksköterskorna får 8 000 kronor extra per förskjuten semestervecka, eller 1 600 kronor per dygn.

– Vi har en verktygslåda med olika åtgärder, det här är några av dem, säger Kerstin Blomgren.

Nu-sjukvården har till dags dato 683 öppna vårdplatser. För sommaren planerar man att ha 126 färre.

– Under sommaren koncentreras resurserna på sjukhuset till akut omhändertagande och vård som inte kan vänta. Planerad vård som kan vänta, planeras in efter sommaren. Så har vi gjort tidigare somrar för att kunna ge patienterna vård av god kvalitet samtidigt som många medarbetare har sommarsemester, säger Niklas Claesson, chefskommunikatör i Nu-sjukvården.

Facket är mycket bekymrat för vad som väntar.

– De litar på vår lojalitet och att vi täcker upp för varandra. Risken är att patientsäkerheten åsidosätts. Tack vare att vi har ett så roligt jobb, så ställer vi upp och offrar vår semester. Och de som flyttar semestern får ändå dåligt betalt för det, säger Anna-Karin Grande Höglund.

Den enda lösningen enligt förbundet är fler anställda, rimliga arbetsvillkor och höjda löner.

– Våra medlemmar har legat långt efter i löneutvecklingen under lång tid nu, det måste hända något annars är Nu-sjukvården ingen attraktiv arbetsgivare, säger Anna-Karin Grande Höglund.