Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vindkraftsutbyggnaden i Strömstad och Tanum blir försenad. (Arkivbild) Bild: Jakob Simonson

Vindkraftverken blir försenade på grund av pandemin

De planerade vindkrafts­anläggningarna i Strömstads och Tanums kommuner blir försenade. Tanken var att Tormoseröd Vindpark skulle sätta igång arbetet under sommaren 2020. Men nu räknar bolaget med en försening på minst sex månader.

Vindkraftverken i Tormoseröd och Naverstad-Ejgde i Tanum har blivit försenade några år, liksom anläggningen i Äng i Strömstad. Byggstart var satt till 2017, men överklagades. Anledningen var att Tormoseröd Vindpark AB ökade totalhöjden från 150 till 200 meter. Överklagandet avslogs 2018 av mark- och miljödomstolen. Verksamheten ska ha satts igång senast fem år efter beslutet vunnit laga kraft, det vill säga senast i februari 2023.

Tormoseröd Vindpark hade för avsikt att sätta igång arbetet under sommaren 2020, men räknar nu med en försening på sex månader.

Och det kan bli mer än så.

Nu ansöker Tormoseröd Vindpark AB om att få förlänga igångsättningen till i första hand 2025.

Skälet till förlängningen, anser bolaget, är att projektet försenats på grund av omständigheter som man inte kan råda över. Tidpunkten för igångsättning är beroende av att nätanslutningen av vindkraftparken säkerställs och att planerad byggnation kan fortgå. Nätanslutningen och byggnation är försenad på grund av coronapandemin och dess inverkan på leveranserna.

De turbiner som leverantören ska använda till kraftverken är tillverkade i Kina, där det har varit störningar i transportkedjan sedan januari i år. Det har under fem månader förhindrat leveranser till Sverige.