Vindkraftsplan i Tanum upprör oppositionen: "Klassfråga"

I flera år har Tanums kommun arbetat med att identifiera tänkbara platser för vindkraft. I nästa kommunfullmäktigemöte ska beslut fattas om planen – men oppositionspartiet Socialdemokraterna är besvikna.
– Den här planen har kostat många miljoner men så blev det inte så mycket med den, säger Louise Thunström (S).